تبلیغات
تبلیغات تبلیغات تبلیغات
دروغ گوبلزی این دفعه میدان ابن ملجم ساخت!

دروغ گوبلزی این دفعه میدان ابن ملجم ساخت!

تنها چند جمله کوتاه کافی بود تا یک شایعه عجیب در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های پیامکی به اشتراک گذاشته شود. شایعه ای که می گفت نام و مجسمه ابن ملجم مرادی قاتل امیرالمومنین علی(ع) در یکی از میدان‌های اصلی غزه به چشم می‌خورد.

Price
letter

بالای صفحه