تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
در جعبه ی سیاه کرسنت چه خبر است؟

در جعبه ی سیاه کرسنت چه خبر است؟

نماینده مردم تهران با اشاره به مصادیق تناقض مواضع برخی مسئولان سابق و اسبق در ارتباط با کرسنت، گفت: مصاحبه برخی افراد در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در زمان رای اعتماد به وزرا، تبدیل به نماد حمایت از پرونده کرسنت می‌شود

Price
letter

بالای صفحه