تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
بحران آب و مدیریت روز و شب گذران مدیران آبی

بحران آب و مدیریت روز و شب گذران مدیران آبی

شنیدن اخطار های آب که حود دو دهه است در رسانه ها فریاد می شود شاید به عنوان جزعی از زندگی روز مره مردم  شده باشد و اگر روزی ار بحران آب و خطرات کمبود آن و وظیفه ی شهروندان برای مصرف بهینه ی آب خبری منتشر و تحلیلی انجام  نشود

Price
letter

بالای صفحه